WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Tulai in Mizogam, Champhai district sunga Ciau (India leh Kawlgam kigina) leh Tuithoh gun kiim a om Lawite pul ahih manin Lawi si ziahziah hi. Lawite pen tui sung leh zang sungah si uh ahih manin lui-ah zong pai theih loh zah dongin namsia hi. 

Vapar khua inn 200 kiim omna ah tukum sungin Lawi 50 val si khin cih thu kiza hi. Tua mah bangin Ngur, Sesih, Hnahlan leh Khawzawl lamah zong tampi mah si cih thu kiza hi.

Sawm Thomte


 


Comments
Leave a Reply