WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Zomi khat Israel Galkap Bu om
Shalem Gin (Vaiphei te). 1991 kumin Mizoram ah suak hi.  1995 kum in (kum 4 aphak lai) a nu a pa tawh Israel gam ah Bnei Menashe (Manaseh suan Israel) tawh peem hi. 2009 kumin Israel Galkap (Israel Defence Force) engineering Corps in lut hi.  2011 kum February 16 ni (kum 20 aphak) in Bahad 1 Galkap Land, Negev-Israel pan Second Lieutenant kipia hi.  Zomi sungpan Israel galkap Bu asuak masa pen ahihi.

Thu kaikhawm,
Paul Thangpi (Pau Pian Thang), Germany
--
Every cloud has a silver lining.
 


Comments
Leave a Reply