WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Guai,
 
Piantit pai min sazine (871) attachment ah ong suaksak ing. min ki hel nailo te ong khak un.
 
Piantit pai zawh kum za cin na (1917 - 2017) 2017 ciang in Tedim ah ki bawl sawm hi. Pu Moong kiang ah 2012 ka hawh lai in ka gen leh sial tal khat man (Ks teng nga bang) kong pia ding ci hi. A sum zong mi muan huai khat tung ah ap ding ci hi.
 
Pu Moong in sial khat ong pia ding ci hi ven i hawm thawh leh sial nih ong pia ta un, lung dam hi.
 
 
 
Topa thupha.
 
King Mang
piantit_lists.docx
File Size: 26 kb
File Type: docx
Download File

 


Comments
Leave a Reply