WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
TZN: India gam Manipur State, Lamka khuapi leh a kiim khuate ah April 4,2012 (1:00Pm) hunin thahatna (Speecd 134 Kmph) tawh huihpi khauhpai mahmah a, Inn tampi kisiatlawh cih kiza hi. Hih huihpi pen zingsang lam (10:30 AM) lawpi Thanlon khua ah kipan masa in, inn 7 kim leh Thanlon khua sung a om Zintun buk (Guest House) khat zong mutsia gawp ci hi. Tua banah Suangdawh khua ah abeisa 2008 kum akibawl BSNL Tower zong  mutpuk hi.


Tua banah April 4,2012 (10:30AM) hun pawl mahin Kangkap khua EBC pawlpite' sanginn khang gamkang kipehsuak ahih manin, Sangnaupangte patau in kap ngeingai in, Siate in Inn lam ah ciahsak cih kiza hi. Khua mite lo lamah mangtom in kuan khin mang uh ahih manin, Khua sung a om Pastor pa le Sang Siate makaihna tawh khuanu khuapate le Sangnaupang a hithei zahzah kithawi in, gamkang phelh uh a, mei hat lua mahmah ahih manin kiphelh zo tuan lo ci hi. A hi zongin Pasian huhna tawh lamet loh laitak in Guah zu mawk ahih manin meiphelh kisam nawn loin mit suak thei cih kiza hi.

TZN: Source : Zogam.com, Tongsan.org

 


Comments
Leave a Reply

    Tungzang News

    All