WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 

Mawtaw tuahsia Date-16/6/2012(Friday)
Sweneysat gate
Ceau pan Kawl lam a ciah Pa Suan Khaw Pau te Mawtaw zinglam nai 9:30AM pawl in Ceau pan kawl tai (2) a ki gamla na ah kamsiat na tawh lampi pan lam khang laam (5) dong ah ki bung hi. A liam mi (8) hi aa ah Tuilang te Numei khat si, tua aliam te tung pan mi khat pen a phei ki tan in na sia peuh mah hi. Asi leh ah liam te mawtaw tawh Tedim Zato pi ah ki puak pah cih thu ki za.
                                                                                                                                              Sure; T.K.S Peterthang
 


Comments
Leave a Reply