WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Picture
Nuclear thautang lam len makai pi general kitawp sak fired
USA ah nuclear lam Air Force van lam tawh kisai thunei makai lian general khat ki khawl sak hi. Maj. Gen. Michael Carey, kum 35 galkap 20th air force thautang kapkhiatna tahuan lenpi pa hi.

 A mah pen sepkhel pawlkhat nei hi cih ki mukhia hi. Thu kan te muhna zuu zong zang thei hi cih zong mu khia hi.

General Carey pen bang hang in ah ki khawlsak hiam cih leh uplah muan lah in om ahih man in um zolo muang zo in kikhawl sak hi.


 


Comments
Leave a Reply