WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
I minam sungah Pa banga ingak Rev. Dr. S. Pau Khan En (President of GZA)' pum langkhat ahi Sianu Zen Kho Don in 2014 May 20 nikai nai 5 hun pawl in Asia Taw Win panin anun takna hu hong beisan hi. Siapa a kipan a tate, atute, meltheih u le nau leh i minam bupin idah khawm hi. 


Dal Sian Hung
Hungpi.Mozello.Com
 


Comments
Leave a Reply