WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
GZA President Dr Enno Malaysia Zomi Nam Ni 2015

 

Chief Guest!


Zinmang pi ding in GZA President Dr Enno hi ding cih kiza hi. Anungthuap ah Dr Do Suan Mung, ZCD Thuzeekpi Pu Kam Lian, te ban ah Kalay pan in kumpi theih pihna angah ZYA te zong amau leh mau hong kuan in Malaysia ah Zomi nam ni siim in hong pai ding cih kiza hi.

Hau Thang

 


Comments
Leave a Reply