WWW.TUNGZANGNEWS.COM

TUNGZANG NEWS
 
Picture
Naupang Nih Holimna

Pasian a um hetlo, Pasian omlo a ci naupang khat leh Pasian aum
mahmah, Pasian aom lam atel mahmah naupang khat a Sangkahna uh ki bang
hi. Ni khat mun khat ah tu hit hiat uh aa, thu tuamtuam a gen zawh
uhteh Pasian thu a umlo Naupang pen in:

Pp leh Kk cih min vawh ni;

Pp in lawm aw Pasian omlo hilo hia cihi.
Kk in om mah ei cihi.

Pp in nang mu ngeimaw cihi.
Kk mu ngei keng cihi.

Pp in na muh ngei keileh om ngeilo ai pahve ci hi.
Kk in tun ka muh ngeiloh hangin khatvei teh ki mu nung cihi.

Pp inbang hunteh ki mu ding maw cihi.
Kk in ka sihzawh teh ki mu nung cihi.

Kk in dong kik leuleu hi.

Kk in lawm aw na Pa in khuak anei hia cihi.
Pp in neih mah hi cihi.

Kk in na mu ngei hia cihi.
Pp mu ngei keng cihi.

Kk in na muh ngei keileh na Pa in khuak neilo hi pah aive cihi.

Pasian thu a umlo Pasian omlo aci Pp in a cih nang theinawn hetlo hi.
Kk in Pasian thu na up keileh na sihteh Meikuang sungah na Kha hong ki
hal dinga, na Kha si theilo in na kapkap ding hi cih gen beh lai hi.
Tua ban ah kei ka sihteh ka Pasian tawh khut ki lenin Suangmanpha tawh
ki bawl Inn hoih mahmah sungah lungdamin ka lamlam ding uhhi cihi.

Naupangno khat aneu lai-in lampi man a tawnsak a nu leh pa te thupi
kasa mahmah hi. Tuhun teh namdang lak ah ki polh gawpta ihih manin
innkuan sung panin Tate Pasian thu tawh makaih zawh ngiat ding Thupi
penpen hi cih ki mu thei hi. Lungdam.

Thawn Tuang
Nashville TN USA
Oct 14,2015
Ka laigelhte pawl khat>>www.zomi-angvaan.blogspot.com

 


Comments
Leave a Reply