WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
Oklahoma gam sung leh US gam sunga om Zomi u le naute,

Tuni zinglamin Gawsing/Munlai khuami, Tulsa khua a teng- Pa Nang Za Pum @ Pum Pum (Naulak beh) in lamet lohpi-in a it mahmah a zi, Nu Man Khawm Niang leh a tate thum(Tanu 1, tapa 2) te nusia in Pa' kiang hong zuatsan cih kiza a, a nusiat a innkuanpih te teng tawh akibangin Zomi Innkuan Oklahoma in kidahpih hi.

Pumpum pen a u, Pa Langboih (Tulsa khua a teng masa pawl) hi a, a nu le pa te, Pa En Khan Nang te zong Tulsa a hong tun uh sawt nai lo hi. Amah pen guitar siam mahmah khat hi a, 2010 kum Khuado pawi sung bangin bass guitar tumin mipi a kuamah peuh lungtaisak mahmah hi.

Zing ciang (May ni 9) nitak nai 2:00 pan nai 7:00 sung a luanghawm Fitzgerald Funeral Home ah 1402 S Boulder Ave West,(Lam 91 leh Harvard kiu) Tulsa ah ki-en thei ding hi. Thai ciangin a luanghawm han ah kivui dinga nitak nai 2:00 in Fitzgerald Funeral Home ah hun bawlin Calvary Cemetary han ah kivui dingl hi cih, thu kiza hi.

Pumpum te inn ah a hawh nuam a hopih nuam te adingin a inn uh pen

7828 S. Wheeling Ave, Apt # 38-G,
Tulsa, OK 74136
Ph: 918-494-5018

A nusiat a innkuante tawh a dahkhawm Zomi Innkuan Oklahoma te taangin,

Mangpi
Lailam leh Thukizakna lam panmunlen
Zomi Innkuan OK (2011-2012)

 


Comments
Leave a Reply