WWW.TUNGZANGNEWS.COM

 
10 April 201488 Sangnaupang Makaite leh Santa Han & Taungphila Han 6 Committee Meeting Kinei


Kawlpi Santa Han ( Pawlpi 62 leh Buddist) comittee leh Taungphila Han committee (Han 6- Tahan Tuiphum, Buddist, Laipian, Taungphila RC, Tuiphum, Pawlpi kipawl) in 6 April 2014 ni, Sun nai 2pm hunin Tahan Tuiphum pawlpi biakinn ah 88 Generation Student makai U Ba Chu leh alawmte 4 tawh Hanvai kimuhkhopna kinei hi.

Han tawh kisaiin zumlam peuhmah amau tavuan hong la dingin thukimna kineisate sepzia ding genna kinei hi.

Tahan tuiphum pawlpi in sikkang tawh han umsa pen Sipen zum zasaklo ciin Palikte tawh kuanin phelsak kik a amau sikdailing tawh limtak umkik veve uhi. Tahan Kawlte, Taungphila RC, Tuiphum, Pawlpituantuam in sikdai tawh um a, Kawl Buddist Han- Pianda ah sikdai tawh umin misi vuikik uhi.

Sipen pan Aana tawh atuahsak sawm hangin mipi in tuahnuam hetlo hi cih kilang hi. Democracy hun ah mipi deihna leh mipi lungkimna thupi hi. Dowai Han Chairman U Sing Nang in Dowai Han penSipen vaihawm hi a, tulai abuai Kawlpi Han 10te Sipen tawh kisailo hi ciin Dowai Han delegate meeting ah gen hi.

Lang Khan Khai

 


Comments
Leave a Reply